Historien om Tibble Gård

På Tibble gård låg från 1600-talet fram till början på 1900-talet en stor gästgivaregård och var sockencentrum för Näs (numera Kungsängen). Här kunde resenärerna övernatta samt byta hästar inför sin färd mot Stockholm. Gästgivaregården finns inte kvar, däremot ena flygeln som var tingshus, gamla posthuset samt delar av hållstallet där skjutsarna kunde byta sina hästar.

År 1649 stiftades lagen ”Krogare- och Gästgifware Ordningen”. Den gick ut på att det skulle finnas gästgiverier på ett avstånds av 2-3 mil mellan dem. Där serverades mat och husrum samt skjuts mot betalning. Bättre vägar byggdes och milstolpar sattes upp så att en mil var lika lång överallt. Än idag har vi kvar en milstolpe på Tibble Gård i Kungsängen. Vi har också en av Sveriges första statliga landsvägar genom gården bevarad.

Tingshuset - Tibble Gård i Kungsängen

Bilden föreställer Tinghuset från 1908 efter ombyggnad till bostadshus.

Tibble dokumentet - Tibble Gård i Kungsängen

Bondeupproret Stora daldansen utspelade sig på bland annat Tibble gästgiveri i Kungsängen. Bönderna från Dalarna var mycket missnöjda med att Sveriges kung Fredrik I, barnlös, inte utsett någon tronarvinge.  Sverige hade också förklarat kring mot Ryssland och kriget gick inte bra för Sverige. Därför var det viktigt att en tronarvinge utsågs. Bönderna marscherade i tusentals från Dalarna och hade nu nått Tibble gästgivaregård. Det var midsommar 1743. På Tibble författades brev till regeringen för att få svar på varför valet av tronarvinge dröjer. De vill också att generalerna ska stå till svars för misslyckandena i kriget mot Ryssland, hur krigsförklaringen gått till och att förrädare skulle bestraffas. Detta s.k. Tibble-dokumentet är en av flera noter som dalkarlarna formulerar. Delar av Tibble-dokumentet beläggs med censur. Det är först 2004 som dalfolkets skrivelse lyfts fram i en doktorsavhandling. Tåget fortsatta så småning om mot Stockholm där det urartade i ett blodbad på Gustav Adolfs torg. Bilden är den del av dokumentet som är censurerat. (bild från http://www.ukforsk.se)

År 1809 är det mycket nervöst i Sverige. Ryssland har intagit Finland och står på Åland. Danmark-Norge hade förklarat krig. Franska trupper är i Tyskland redo att ta sig mot Sverige. 7 mars börjar en militär marsch om 2000 man att tåga från Karlstad mot Stockholm. Marchen leds av överstelöjtnant Geord Adelsparre. Han ville avsätta Gustav den IV Adolf. En vecka senare är det andra som hinner före honom in på Stockholms slott. Han får brev till Örebro där han ombeds komma själv till Stockholm, utan sina militära trupper. Dock så fortsatte marschen till Tibble Gästgiveri där Adelsparre och skriver det liberala ”Tibble-programmet”. Några veckor senare tågade trupperna in i Stockholm. Det utmynnade i att en ny regeringsreform skapades. Den nya kung Karl XIII fick behålla den styrande makten men den lagstiftande makten fördelades mellan honom och riksdagen. Den dömande makten gavs till en domstol med domare som inte gick att avsätta. Det instiftades också en justitieombudsman. Dock så fanns ståndsriksdagen kvar samt adelns privilegium.

Vill du veta mer om Tibble Gårds olika historiska byggnader klicka här för att ladda ner en PDF.