Om oss

Tibble Gård ligger i Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Primärt så förvaltar Tibble Gård idag mark, lokaler och bostäder i Kungsängen.

 

Etablering

Vill du etablerar dig på ett av de bästa lägena i Kungsängen? Kontakta oss för att diskutera vilka möjligheter som finns. Vi har markområde som vi håller på att utveckla.

Snabbfakta

Vill du läsa mer om Tibble Gårds historia?

Klicka här

Tibble Gård

Nämns första gången på 1300-talet

Tibble gård nämns första gången i skrift 1357 som ”Thigbele uti Näs sochn”

Gästgivaregård och sockencentrum från 1600-talet

På Tibble gård låg från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet en stor gästgivaregård. Gästgivaregården omskrivs första gången 1638.

Landsvägen byggs 1686

Landsvägen byggs genom gården. Den är bibehållen än i dag. Heter senare Riksväg 12.

Tingshuset byggs 1737

Tingshuset byggs bredvid Gästgivaregården. Första vintertinget hålls 1739.

Bondeupproret midsommar år 1743

Bondeupproret Stora daldansen utspelade sig på bland annat Tibble gästgiveri.

Soldattorpet byggs slutet av 1700-talet

Soldattorpet byggs i slutet av 1700-talet. Den siste soldaten, Tibblin, bebodde torpet fram till mitten av 1950-talet.

Postgården byggs början på 1800-talet

Postgården byggs i början på 1800-talet. Här stannade postdiligensen och delade ut post. Upphörde troligen 1876 när järnvägen kom.

1809 lägger ”Tibble-programmet” grunden för en liberal regeringsform på Tibble Gästgiveri

Efter en lång marsch anländer överstelöjtnant Geord Adelsparre till Tibble Gästgiveri där han skriver det liberala ”Tibble-programmet”.

1901 förvärvar J.A. Åkerlind Tibble Gård.

1901 köper Johan Alfred Åkerlind Tibble Gård. Sedan dess är gården i familjen Åkerlinds ägor.

Tre bostadshus uppförs början på 1900-talet

Tre bostadshus uppförs vid början på 1900-talet. Den sk Gula Villan, Statarhuset och ett tredje hus där bland annat ladugårdsmannen bodde (tillhör numera inte gården).